REGULAMIN

REGULAMIN DOKONYWANIA REZERWACJI I KORZYSTANIA Z OBIEKTU / LOKALU

Apart A2 – Serwis Internetowy lokali i obiektów noclegowych samoobsługowych / bezobsługowych (Hoteli , Moteli , Hosteli, Apartamentów , Pokoi , Kwater, B&B i innych lokali ) w różnych lokalizacjach Poznania z siedzibą w Poznaniu 61-306 przy ul. Szczepankowo 89a tel. +48 691 40 40 14

Lokal – Pokój , apartament , kwatera , studio i inne

Obiekt – lokal lub grupa lokali usytuowana w jednej lokalizacji

Zarządca – Używane w treści regulaminu pojęcie Zarządca oznacza właściciela obiektu noclegowego , właściciela lokalu lub osobę zarządzającą lokalem

Gość – Rezerwujący , osoba fizyczna posiadająca zdolność do czynności prawnych, która korzysta lub zamierza skorzystać z usług oferowanych przez Apart A2 .

§1. INFORMACJE OGÓLNE / ZAKRES REGULAMINU

1. Apart A2 świadczy usługi w zakresie całorocznej obsługi i organizacji wynajmu i zakwaterowania Gości na pobyty długo i krótko terminowe ( pobyty krótkotrwałego zakwaterowania – noclegi z usługami towarzyszącymi lub bez).

2. Regulamin określa warunki rezerwacji i korzystania z lokalu, a dokonanie rezerwacji jest jednoznaczne z zapoznaniem i zaakceptowaniem postanowień niniejszego regulaminu. Regulamin jest dostępny na stronie internetowej Serwisu Apart A2 pod adresem www.hotelpoznan.pl .

3. Dokonanie rezerwacji stanowi jednocześnie zawarcie umowy zakwaterowania w lokalu pomiędzy APART A2, a Gościem na warunkach określonych w regulaminie rezerwacji i cenniku. 

4. Umowa zawarta pomiędzy Apart A2, a Gościem obejmuje pobyt lub nocleg z oferowanymi usługami dodatkowymi w jednym lub kilku określonych lokalach i lokalizacjach 

5. Apart A2 może pomóc w organizacji przyjazdu, wyżywienia, wolnego czasu bądź innych dodatkowych i odpłatnych usług jedynie po wcześniejszym uzgodnieniu z obsługą pod. nr tel. +48 691 40 40 14. Większość informacji dostępna jest na stronach serwisu Apart A2 www.hotelpoznan.pl 

6. Regulamin obowiązuje Gości przebywających na terenie wszystkich obiektów i lokali obsługiwanych przez Apart A2 

§2. ZASADY REZERWACJI , PŁATNOŚCI I RABATÓW 

1. Oferta dostępnych do wynajęcia Lokali wraz z ich aktualnymi cenami znajduje się na stronie internetowej serwisu Apart A2 https://www.hotelpoznan.pl i jej bezpośrednich podstronach. Apart A2 nie odpowiada za ceny widoczne w innych serwisach noclegowych, ani w innych materiałach reklamowych pośredników. 

2. Rezerwacji można dokonywać on-line za pośrednictwem oficjalnej strony internetowej Apart A2 https://www.hotelpoznan.pl korzystając z dostępnego na stronie systemu rezerwacyjnego, poprzez formularz kontaktowy , drogą elektroniczną, wysyłając e-mail na adres info@hotelpoznan.pl lub telefonicznie pod nr +48 691 40 40 14 W każdym przypadku bez względu na sposób dokonania Rezerwacji i w każdym z obsługiwanych przez Apart A2 lokali ze względu na bezobsługowy charakter obiektów i lokali obowiązuje wyłącznie płatność bezgotówkowa. Przy rezerwacji telefonicznej konieczne jest podanie adresu e-mail 

3. Rezerwacja staje się skuteczna z chwilą zaksięgowania płatności dokonanej przez Gościa na koncie Apart A2. 

4. Doba hotelowa (dotyczy również doby parkingowej) trwa od godz. 16.00 w dniu przyjazdu do godz. 11.00 w dniu wyjazdu . Zameldowanie możliwe jest w dowolnym czasie po godzinie 16.00 ,a wymeldowanie przed godz. do 11.00, chyba że inaczej uzgodniono z obsługą Serwisu Apart A2. 

5. Życzenie przedłużenia pobytu można zgłosić na nr tel. +48 691 40 40 14 do godz. 10.00 w dniu , w którym upływa termin pobytu. Serwis internetowy Apart A2 może zrealizować zgłoszenie w miarę dostępności wolnych miejsc. Przedłużenie pobytu wiąże się z naliczeniem opłaty za każdą kolejną rozpoczętą dobę hotelową zgodnie z cennikiem zawartym na stronie Serwisu internetowego. 

6. Gość powinien poinformować serwis Apart A2 przed przyjazdem o planowanej godzinie zameldowania. 

7. Zadatek w wysokości 100% wartości rezerwacji ze względu na bezobsługowy charakter obiektu uiszczany jest z góry za cały pobyt. Płatności należy dokonać w ciągu 1 godziny od momentu dokonania rezerwacji w przeciwnym razie rezerwacja zostanie automatycznie anulowana. Należność z tytułu dokonanej Rezerwacji można opłacić online na naszej stronie internetowej przez portal przelewy24 , PayU /Pay Pal / przelewem tradycyjnym, kartą kredytową / debetową lub Blikiem. Usługi dodatkowe nie ujęte w rezerwacji możemy realizować na podstawie wcześniej opłaconego zamówienia 

8. Przedłużenia Rezerwacji można dokonać dzwoniąc na numer infolinii 

9. Oferta bezzwrotna – bez względu na termin anulowania Rezerwacji , za pobyt i usługi towarzyszące będzie pobrana pełna kwota wynikająca z  Rezerwacji. Wcześniejszy wyjazd lub nie pojawienie się gościa w obiekcie nie uprawnia go do żądania zwrotu kwoty za niewykorzystane świadczenie. Skrócenie pobytu jest traktowane jak rezygnacja i wiąże się z uregulowaniem rachunku za cały deklarowany czas pobytu.

10. Faktury VAT wystawiane są po na prośbę Gościa, pod warunkiem zgłoszenia tego faktu podczas dokonywania rezerwacji. Brak numeru NIP podanego na etapie rezerwacji uniemożliwi wystawienie Faktury Vat w terminie późniejszym.

11. Na podstawie dokonanej Rezerwacji Serwis Apart A2 prześle na podany adres e-mail FV i Potwierdzenie Rezerwacji 

12. W obiektach obsługiwanych przez serwis Apart A2. w godzinach od 22:00 do 07:00 obowiązuje cisza nocna. W przypadku jej zakłócenia, Apart A2 ma prawo podjąć interwencję lub odmówić dalszego świadczenia usług. 

13. Za każdy kolejny dzień pobytu Serwis przyznaje 10% rabatu. Powyżej 7 dni udzielamy 20% rabatu Rabat 20% jest maksymalnym rabatem jakiego możemy udzielić. Rabaty nie łączą się i naliczane są automatycznie podczas Rezerwacji. Przykład. cena 1 osoby w pokoju 2 osobowym przy 7 noclegach to 51,60 zł / doba 

14. Przy przedłużonym pobycie sprzątanie pokoi, wymiana bielizny pościelowej i ręczników odbywa się co 7 dni 

15.Śniadania należy zamówić i opłacić podczas dokonywania rezerwacji , ze względu na charakter obiektu nie ma możliwości dokupienia śniadań na miejscu. 

16. Dzieci na łóżku rodziców wliczone są w cenę pobytu, dzieci na łóżkach osobnych liczone są jak osoby dorosłe. Nie ma możliwości dostawienia łóżek dodatkowych , dostawek lub łóżeczek dziecięcych. 

17. Nie wykorzystanie opłaconej usługi dodatkowej lub nie pojawienie się
gościa na śniadaniu nie powoduje zwrotu wpłaconego na ten cel 100% zadatku

§3. ZASADY PRZEKAZANIA I ODBIORU LOKALU PRZEZ KLIENTA 

1. Po dokonaniu i opłaceniu Rezerwacji w dniu przyjazdu – najpóźniej godzinę przed przyjazdem, serwis Apart A2 prześle Rezerwującemu nr rezerwacji i kody dostępu do obiektu / lokalu: Kod do wejścia / wjazdu na teren obiektu, nr pokoju i kod do drzwi pokoju – sejfu z kluczem. Sejf na klucze znajduje się przy drzwiach do pokoju. Wszystkie informacje niezbędne do skorzystania z usługi wysłane zostaną na podany adres e-mail oraz sms. Ponadto, każdą Rezerwację dokonaną poprzez serwis rezerwacyjny Apart A2 można będzie sprawdzić na stronie www.hotelpoznan.pl w zakładce „Moje Rezerwacje” po wpisaniu Nr rezerwacji wysłanej e-mail i sms . Zasady przekazania i odbioru lokalu opisane będą w potwierdzeniu rezerwacji wysłanej na podany adres e-mail i sms 

2. Zameldowanie następuje z chwilą odbioru klucza w dniu przyjazdu, a Wymeldowanie z chwilą zdania klucza w dniu wyjazdu. Klucz należy pozostawić przy wyjściu w miejscu oznaczonym jako „Wymeldowanie” Brak klucza do godz.11.00 w dniu wyjazdu skutkuje obciążeniem gościa opłatą za kolejną rozpoczętą dobę hotelową §2 pkt. 5 , a zgubienie klucza obciąży gościa kosztem wymiany zamka 150 zł do 500 zł za zamek szyfrowy 

3. W przypadku braku możliwości przedłużenia rezerwacji o kolejną dobę oraz nieobecności Klienta, Portal zastrzega sobie prawo wejścia do lokalu i przeniesienia / przewiezienia rzeczy gościa do Recepcji w siedzibie serwisu Apart A2 w Poznaniu przy ul. Szczepankowo 89a. 

4. Klient zobowiązany jest do poinformowania serwisu Apart A2 o ewentualnych uszkodzeniach i brakach zastanych w lokalu oraz do zgłoszenia wszelkich szkód wyrządzonych przez siebie podczas pobytu. Brak zgłoszenia w formie reklamacji na e-mail info@hotelpoznan.pl lub telefonicznie +48 691 40 40 14 oznacza brak zastanych usterek i zniszczeń. 

5. Równowartość szkód , zniszczeń , braków wyrządzonych przez klienta i koszt ich usunięcia pokrywa Klient , a serwis Apart A2 decyduje o sposobie i wysokości zadośćuczynienia. 

6. Serwis Apart A2 w terminie 14 dni od daty wymeldowania się gościa może wystawić Fakturę na kwotę wynikającą z punktu 4 i 5 obciążającą Rezerwującego, a podstawą obciążenia będzie udokumentowany koszt wykonania usługi , zakupu lub naprawy szkody stwierdzonej po wymeldowaniu gościa 

7. Serwis może odmówić przyjęcia gościa, który nie uregulował wszystkich należności wynikłych w trakcie pobytu albo podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył regulamin wyrządzając szkodę w mieniu właściciela lub zarządcy lokalu lub innych Gości albo szkodę na osobie Gości, pracowników obsługi serwisu Apart A2 lub innych osób przebywających na terenie obiektu. 

8. Liczba osób mających zamieszkać w apartamencie / pokoju jest ograniczona do podanej w rezerwacji (dodatkowe osoby po godz.22.00 mogą przebywać tylko po uprzednim uregulowaniu dopłaty 100 zł za osobę). 

9. Organizowanie imprez towarzyskich w pokojach jest zabronione. Za zorganizowanie imprezy towarzyskiej Serwis Apart A2 w imieniu Zarządcy może w trybie natychmiastowym zaprzestać wykonywania usługi i obciążyć gościa równowartością zarezerwowanego pokoju. 

10. W obiekcie i pokojach obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu oraz wszelkich używek. Jeśli na terenie obiektu wyznaczone są specjalne miejsca z popielniczkami ( Palarnia , Tarasy i ogródki zewnętrzne ) są to wówczas jedyne miejsca gdzie można palić. Za nieprzestrzeganie powyższego zakazu Apart A2 naliczy dodatkową opłatę w wysokości od 500,00 zł za dezynfekcję i ozonowanie pomieszczenia. Kwota za noclegi i opłaty dodatkowe nie podlega zwrotowi. 

11. Na terenie obiektu akceptowane są zwierzęta pod warunkiem, że poruszają się na uwięzi. Za każde zwierzę obowiązuje dodatkowa opłata w wysokości 25 zł / zwierzę za każdy dzień, a w przypadku nie zgłoszenia tego faktu podczas Rezerwacji 80 zł za każde zwierze. 

12. W obiekcie Apart A2 należącym do serwisu internetowego Apart A2 na stronie www.hotelpoznan.pl można zamówić śniadania. Śniadania kontynentalne w cenie 25zł / 1 osoba podawane są w godz. 7-10. Rezerwacja usług dodatkowych stanowi rozszerzenie usługi noclegowej i nie występuje oddzielnie 

13. Serwis Apart A2 i Zarządca obiektu nie ponoszą odpowiedzialności z tytułu : utraty lub uszkodzenia pieniędzy, papierów wartościowych, kosztowności, wartościowych przedmiotów ani żywności pozostawionych w apartamencie / pokoju lub częściach wspólnych obiektu, przechowania bagaży należących do gościa, za uszkodzenia lub utratę samochodu lub innego pojazdu należącego do gościa, za niedogodności związane z pracami budowlanymi, remontowymi, modernizacyjnymi, wykończeniowymi itp., jakie mogą mieć miejsce w sąsiednich obiektach / lokalach, jak i poza nimi. 

14. Siła Wyższa – Awaria – W przypadku wystąpienia zjawisk mających charakter siły wyższej (dot. też awarii z przyczyn niezależnych od Zarządcy obiektu ), Serwis Apart A2 zastrzega sobie prawo do anulowania Rezerwacji lub zaproponowania gościowi lokalu zastępczego. Dotyczy to również przypadków, w których bezpieczeństwo osobiste gościa lub jego majątku z powodów niezależnych od zarządcy, nie będzie mogło być zagwarantowane. Kwoty wpłacone przez rezerwującego podlegają natychmiastowemu zwrotowi z potrąceniem kwot należnych za usługi już wyświadczone. Jeśli awaria nie zagraża bezpieczeństwu gościa, to jej usunięcie nastąpi do 48h od chwili wystąpienia. 

15. Zarządca obiektu i jego personel zastrzegają sobie prawo do wejścia do pokoju / apartamentu w każdej chwili, a przede wszystkim w przypadku sprawdzenia zagrożenia bezpieczeństwa Gości i mienia. Zgodnie z ustawą o ochronie osób i mienia z dnia 22 sierpnia 1997 r. personel ma prawo do wezwania wszystkich osób do opuszczenia pokoju / apartamentu i całego obiektu w przypadku stwierdzenia zakłócenia porządku (Art.36.1 ppkt2), jak również do użycia środka przymusu bezpośredniego. 

16.Prawem właściwym dla sporów pomiędzy Serwisem Apart A2, a Rezerwującym jest prawo polskie. Spory rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla siedziby serwisu Apart A2. 

17. Wszelkie reklamacje dotyczące usługi prosimy składać drogą mailową na adres info@hotelpoznan.pl. Odpowiedź otrzymają Państwo w terminie do 14 dni. Dziękujemy za przestrzeganie powyższych ustaleń. 

Z poważaniem,
Serwis internetowy Apart A2 Poznań

Polityka prywatności i stosowania plików Cookies

1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez użytkowników w związku z korzystaniem przez nich z usług oferowanych przez serwis internetowy Apart A2 Poznań nazwany dalej: Serwis 

2. Administratorem danych osobowych zawartych w Serwisie jest Apart A2 Elżbieta Kruger, 61-306 Poznań ul. Szczepankowo 89a wpisaną do rejestru przedsiębiorców pod numerem NIP: 7821003411 Regon 300056422 tel. 607 333 345 dalej: ADO. Apart A2 Poznań ul.Szczepankowo 89a 61-306 Poznań tel. 691 40 40 14 e-mail: info@HOTELpoznan.pl https://www.HOTELpoznan.pl Apart A2 Poznań ul.Szczepankowo 89a 61-306 Poznań tel. 691 40 40 14 e-mail: info@HOTELpoznan.pl https://www.HOTELpoznan.pl Apart A2 Poznań Polityka prywatności i stosowania plików Cookies 

3. W trosce o bezpieczeństwo powierzonych danych osobowych Administrator działa w oparciu o wewnętrzne procedury i zalecenia, zgodne z odpowiednimi aktami prawnymi w zakresie ochrony danych osobowych, a w szczególności z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46 WE. 

4. ADO dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, iż dane osobowe są:
1. przetwarzane zgodnie z prawem;
2. zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami;
3. merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane;
4. przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.

5. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażanej przez użytkowników Serwisu oraz w przypadkach, w których przepisy obowiązującego prawa upoważniają ADO do przetwarzania danych osobowych. 

6. ADO przetwarza dobrowolnie podane przez użytkowników Serwisu dane osobowe, jedynie w celu:
1. udzielania odpowiedzi na zapytania użytkowników kierowane przy użyciu formularza kontaktowego,
2. przyjęcia rezerwacji przy użyciu systemu rezerwacji online lub innego kanału rezerwacji
3. realizacji usług świadczonych przez ADO na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b) RODO,
4. marketingu, w tym przesyłania informacji handlowych na adres poczty elektronicznej, jeżeli Klient wyraził na to zgodę, poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w procesie rezerwacji lub składania zapytania przez formularz kontaktowy. Zgoda na przetwarzanie danych w celach marketingowych oraz przesyłanie informacji handlowej może być cofnięta poprzez kliknięcie odpowiedniego linku w otrzymanej wiadomości lub wysłane takiego zgłoszenia na adres e-mail ADO,
5. realizacji uzasadnionego interesu ADO w szczególnych przypadkach na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO np. windykacji, czy monitorowania wizyjnego ruchu na terenie Obiektu. 

7. Odbiorcami danych osobowych mogą być organy, instytucje oraz podmioty uprawnione na mocy przepisów prawa, a także podmioty świadczące usługi na rzecz ADO (np. obsługa prawna, IT, marketingowa, księgowa oraz inne podmioty uczestniczące w realizacji zamówionej usługi. 

8. ADO może korzystać ze zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania, do celów marketingowych oraz dostosowania oferty. 

9. Do przetwarzanych przez ADO przysługuje wgląd użytkownikowi Serwisu, który je przekazał. Użytkownik ma również prawo do modyfikacji tych danych, żądania ich usunięcia oraz ograniczenia lub zaprzestania przetwarzania swoich danych osobowych w dowolnym momencie. W dowolnym momencie użytkownik może również żądać usunięcia swoich danych osobowych z serwisu. Prawo do przeniesienia danych nie ma zastosowania, ponieważ nie został ustalony standard wymiany takich danych pomiędzy obiektami hotelowymi. 

10. Użytkownik Serwisu ma prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

11. W celu wykonania swoich praw wskazanych w pkt. 8 powyżej użytkownik Serwisu powinien skontaktować się z ADO korzystając z tego samego adresu email lub numeru telefonu przekazanego do Serwisu, kontaktując się na adres info@hotelpoznan.pl 

12. Każdy użytkownik serwisu może wnieść skargę do Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

13. Administrator realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniach w następujący sposób: 1. poprzez dobrowolnie wprowadzenie informacji w formularzach, 2. poprzez gromadzenie plików “cookies”. 

14. Przy pierwszej wizycie na stronie Apart A2 użytkownik jest informowany o używaniu plików cookies. Pozostając na stronie użytkownik akceptuje stosowanie plików cookies na stronie internetowej. Brak zmiany, po stronie użytkownika, ustawień przeglądarki, jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na użycie plików „cookies”. 

15. Instalacja plików „cookies” jest konieczna do prawidłowego świadczenia usług w Serwisie. W plikach „cookies” znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej, w szczególności tych wymagających autoryzacji. Użytkownik może w każdym czasie zmienić ustawienia swojej przeglądarki, w zakresie obsługi i zapisu plików cookies. 

16. W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików „cookies” 1. sesyjne – pozostają w przeglądarce do momentu jej wyłączenia lub wylogowania się ze strony internetowej na której zostały zamieszczone, 2. stałe – pozostają w przeglądarce internetowej urządzenia do czasu ich usunięcia przez użytkownika bądź do z góry ustalonego czasu określonego w parametrach pliku cookies. 

17. Pod względem funkcjonalności każdego pliku cookie można je podzielić na: 1. pliki marketingowe, używane do personalizowania treści reklam i ich właściwego kierowania 2. narzędzia analityczne, które pomagają poprawić komfort korzystania z witryny dzięki zrozumieniu, jak korzystają z niej użytkownicy 3. pliki niezbędne, czyli fundamentalne dla podstawowej funkcjonalności strony Pliki cookie, które stosujemy, pozwalają nam rozwijać naszą stronę.

18. Niektóre pliki “cookies” mogą być umieszczane przez dostawcę witryny internetowej i systemu rezerwacji online jedynie w celu: 1. doskonalenia i wspierania procesu rezerwacji 2. analizy i zbierania danych statystycznych, dotyczących wykorzystania strony internetowej i systemu rezerwacji online, w celu ich poprawy 

19. W Serwisie mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych, które działają niezależnie od Serwisu i nie są w żaden sposób nadzorowane przez Serwis. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy, z którymi zalecamy się uważnie zapoznać. 

20. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany w polityce prywatności serwisu, co może zostać spowodowane przez rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój Serwisu. O wszelkich zmianach będziemy informować użytkowników w sposób widoczny i zrozumiały.

Cenimy Twoją prywatność Ustawienia cookies

Pliki cookie to fragmenty danych przechowywane w Twojej przeglądarce lub urządzeniu, które pomagają nam zapewnić płynne i spersonalizowane korzystanie z naszej strony internetowej. Używamy różnych rodzajów plików cookie, możesz wybrać dla każdej kategorii opcję włączenia/wyłączenia w dowolnym momencie. Aby uzyskać więcej informacji na temat plików cookie i innych wrażliwych danych, przeczytaj pełną politykę prywatności.

Niezbędne pliki cookie
Pliki cookies niezbędne do funkcjonowania strony. Pliki cookiess są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania naszej strony internetowej. Bez nich podstawowe funkcje witryny mogą nie działać 

Pliki cookies analityczne
Analityczne pliki cookie pomagają nam ulepszać naszą stronę internetową, zbierając i raportując informacje o tym, jak z niej korzystasz (które strony odwiedziłeś i które linki kliknąłeś). Te pliki cookie zbierają informacje w sposób, który nie umożliwia bezpośredniej identyfikacji użytkownika.

Pliki cookies marketingowe
Używamy tych plików cookie do śledzenia odpowiedzi na reklamy internetowe i działania marketingowe oraz możemy ich używać do lepszego zrozumienia Twoich zainteresowań, abyśmy mogli przedstawiać Ci odpowiednie i dopasowane oferty.